De zon schijnt weer, iedereen is de winterdip weer te boven en  dús is het weer tijd voor het massaal stellen van doelen. Ook ik ben er vaak schuldig aan geweest in het verleden. Ook ik, ben telkens verkeerd gestart door verkeerde doelen te stellen. Soortgelijke doelen als onderstaand hebben we allemaal wel eens gesteld:

“dit gaat mijn jaar worden”
“dit jaar ga ik 10kg afvallen”
“dit jaar ga ik stoppen met roken”
“dit jaar ga ik goede relaties ontwikkelen”

Dit zijn allemaal resultaatgerichte doelen die impliceren dat mensen denken te weten hoe de toekomst zal verlopen. Deze doelen laten zien dat de meeste mensen in de illusie leven dat zij het recht hebben een uitkomst te voorspellen aan de hand van hun inzet.

Met doelen stellen an sich is niets mis, maar resultaatgerichte doelen als “dit jaar ga ik 10kg afvallen” creëren we een verwachting en vormen onbewust een maatstaf waar we ons de maat aan nemen. Omdat de meeste van ons simpelweg niet genoeg weten over hetgeen doelen in te hebben, resulteert dit vaker wél dan niet in het creëren van onrealistische verwachtingen en verkeerde maatstaven. Volledig gebaseerd op de illusie, dat we ook maar enigszins kunnen voorspellen welke uitkomst onze inzet al bieden.

Het enige waar je (beperkte) controle over hebt zijn de handelingen die je verricht, het werk dat je verricht en de liefde die je geeft. Dit zijn factoren die jij zelf (grotendeels) in handen hebt.

Je kunt echter zoveel werk verrichten, inzet tonen en liefde geven als jij wilt, maar dit is geen gegeven dat dit een bepaalde uitkomst biedt. Uitkomst is nooit evenredig aan inzet. Uitkomst is nooit te voorspellen. Uitkomst is nooit in doelen uit te drukken.

Het hopen, verwachten en voornemen van een uitkomst biedt vrijwel altijd teleurstelling.

Als jij dit keer je doelen wilt behalen dan adviseer ik je sterk om je resultaatgerichte doelen los te laten. Ik adviseer je verwachtingen los te laten. Ik adviseer je onvoorwaardelijk handelingen te verrichten en onvoorwaardelijk inzet te tonen, zonder hier een uitkomst bij te voorspellen.

Uiteindelijk hebben alleen de handelingen die jij verricht en inzet die jij toont impact op de mogelijke uitkomst en niet de doelen die je stelt, dus dat is ook exáct het gene waar je je op zou moeten focussen. Want meer dan de handelingen verrichten die verricht moeten worden om naar een bepaald doel te werken kun je niet doen. Écht niet.

Het is altijd goed om een bepaald beeld te hebben van waar je naartoe wilt, maar probeer dit beeld zo snel mogelijk te ontleden in de dagelijkse/wekelijkse handelingen die je moet verrichten om daar naartoe te werken.

Een effectief doel voor iemand die gewicht wilt verliezen is niet het verliezen van X gewicht an sich. Een effectief doel voor iemand die gewicht wilt verliezen is het consistent uitvoeren van handelingen die ervoor kunnen zorgen dat je gewicht verliest. Want op deze manier verleg je automatisch de focus naar het proces, in plaats van het resultaat. Je verlegt de focus op hetgeen dat voor resultaat kan zorgen, in plaats van op het resultaat zelf.

Maak van het proces het doel en van resultaat een bonus.

Comments are closed.