Een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen zijn geen oorzaken. Het zijn gevolgen.⠀

We hebben een steeds groter wordende groep mensen die body positivity & selflove promoten, zonder zich bewust te zijn van het feit dat body positivity en selflove strategieën zijn die een gevolg aanpakken. ⠀

In plaats van de confrontatie met de oorzaak aangaan, het probleem analyseren en vervolgens oplossen.⠀
Body positivity en selflove zijn beide een combinatie van sociale steun zoeken en het vermijden van een achterliggend probleem. (= verkeerde manier van dealen met een probleem)⠀

❌ Het denkbeeldig verbeteren van X of Y en net doen of het mooier weer is dan dat het is los je niets mee op. Het is uitstel van executie. ⠀

Het is korte termijn bevrediging boven lange termijn succes.⠀
Wat mensen zich alleen nog niet beseffen is dat het ontwijken van lijden zelf een vorm van lijden is.⠀

✅ Als jij wilt veranderen hoe jij tegen je problemen aankijkt dan zul je moeten veranderen waar jij succes/mislukking aan afmeet. ⠀

De maatstaven waarmee we onszelf en iedereen om ons heen beoordelen zijn bepalend voor hoe wij onszelf en andere om ons heen zien en waarderen. Jezelf vergelijken is normaal. Sterker nog, iedereen doet het. Het zit in de menselijke aard om jezelf te vergelijken met andere. Jezelf vergelijken met andere is daarom ook niet het probleem.

Het probleem ontstaat in de maatstaven die je hanteert om jezelf de maat te nemen.⠀
Selflove en body positivity zijn in geen enkele vorm een constructieve manier voor het oplossen van een laag zelfbeeld of te kort aan zelfvertrouwen, omdat deze zaken gevolgen betreffen. ⠀

Fix de oorzaak en de gevolgen zullen zichzelf fixen.

Comments are closed.