❗Het áller beste advies van de wereld is waardeloos als de gene die het ontvangt het niet kan toepassen.⠀
❗De hoeveelheid kennis die je hebt is volledig irrelevant op het moment dat je dit niet kan vertalen naar praktisch advies voor je cliënten. ⠀

??Vakinhoudelijke kennis hebben en het ook daadwerkelijk kunnen vertalen naar advies dat je cliënten met succes toepassen in de praktijk zijn twee totaal verschillende kunstjes van het coaching vak.⠀

Als coach vergeet je al snel rekening te houden met de enorme kloof die er is met de klant.⠀
De kloof op het gebied van kennis,⠀
De kloof op het gebied van interesse,⠀
De kloof op het gebied van motivatie. ⠀

Je gaat er onbewust vanuit dat de gene die je tegenover je hebt net zo geïnteresseerd is in fitness/voeding als jij. Maar de realiteit is dat dit bij het merendeel van je cliënten niet het geval zal zijn. Het merendeel van je cliënten geeft niet veel om de fijne details van training/voeding.⠀

Het merendeel van je cliënten wilt gewoon resultaat. Op een manier zij kunnen toepassen in de praktijk.⠀⠀
De hoeveelheid kennis, interesse en motivatie die je cliënt heeft bepaald dus o.a. op welke manier (en snelheid) zij informatie verwerken en kunnen toepassen in de praktijk.⠀

Wees je bewust van de hoeveelheid kennis, interesse en motivatie van je cliënten en pas hier de manier waarop je communiceert op aan. ⠀

Je cliënten zijn niet op zoek naar een ratelende encyclopedie, maar naar iemand die goed-gedoseerde praktische adviezen geeft die toepasbaar zijn in de praktijk. Adviezen waar zij ook daadwerkelijk het vertrouwen in hebben het zelf toe te kunnen passen in de praktijk.⠀

?Bij BE THE BRAND focussen wij ons daarom niet op vakinhoudelijke kennis, maar op het maken van de vertaalslag tussen kennis en advies.

Comments are closed.