..Eerst faalde ik 10 keer, voordat het mij lukte om in shape te komen.
..Eerst ging ik 30 keer op mijn bek, voordat het mij lukte om sport, werk, mijn sociale leven en mentale gezondheid wist te balanceren.
..Eerst leefde ik maanden lang ik angst door het overweldigende idee van een eigen cursus beginnen, voordat ik een realistisch plan had dat daadwerkelijk tot resultaat heeft geleid.

Niet omdat ik doorzettingsvermogen mistte of geen wilskracht had.
Niet omdat ik niet capabel genoeg was om de bovenstaande doelen te behalen.

Nee. De reden dat ik faalde was VEEL simpeler dan de bovenstaande beschuldigingen.

 Ik stelde verkeerde doelen en hanteerde een verkeerd plan om zaken uit te voeren. Doordat ik verkeerde doelen stelde waren de handelingen die ik moest verrichten om mijn doelen te behalen niet duidelijk en verloor ik mijn focus steeds.

Ik stelde simpelweg de verkeerde doelen.
Ik focuste mij op het verrichten van de verkeerde handelingen.

“Grote” doelen waren overweldigend, angstaanjagend en ik was niet in staat om hier langdurig gefocust aan te werken.

Lang heb ik mij gefocust op het resultaat dat ik voor ogen had, in plaats van de handelingen die ik moest verrichten om bij dat resultaat te komen.
Lang heb ik mij gefocust op de bestemming, in plaats van op de weg die ik moest afgelegen om bij mijn bestemming te komen. 

Onbewust, had ik de verkeerde gewoonte gecreëerd mezelf bestemmingen te verkopen, zonder erbij te vermelden welke wegen hiertoe zouden leiden. 

Ik wist mijn bestemmingen, maar mijn bestemmingen waren niets dat ik kon DOEN. Mijn plan om naar mijn bestemmingen te komen bevatten niets dat ik daadwerkelijk kon DOEN.

Doordat ik niet had vastgelegd wat ik moest DOEN om dichterbij mijn bestemming te komen, wist ik van niets wat ik deed of het mij daadwerkelijk dichterbij mijn doel zou brengen. En hierdoor werd mijn bestemming overweldigend. Hierdoor schoot de  twijfel, angst en onzekerheid in.  

Telkens bereikte ik het punt dat, ongeacht wat ik deed, mij gevoelsmatig niet verder bracht bij mijn bestemmingen.

Herken je dat?

Herken je de constante onzekerheid, twijfel en angst die je ervaart tijdens het werken aan de doelen die je hebt gesteld?

..De constante twijfel of alles dat je doet wel hetgeen is dat je moet doen.
..Het overweldigende gevoel van grote doelstellingen, niet wetende waar je moet beginnen.
..De constante onzekerheid of je überhaupt wel ooit op je bestemming zal aankomen.

Ik herken het in ieder geval wel. En tot een aantal jaar geleden was dat mijn realiteit. 

Maar het kan anders (beter)

Maar ik kwam erachter dat het ook anders kon. Dat er wel degelijk een manier bestaat die je in staat stelt aan grote doelen te werken zonder die constante twijfel en onzekerheid te ervaren. Een manier die je in staat stelt om langere tijd gefocust te werken. Een manier waar de bestemming simpelweg de motivatie is voor het samenstellen van een plan, maar vervolgens uit beeld verdwijnt. 

Ja, het is essentieel om de gewenste bestemming tastbaar te maken, maar deze bestemming is NIET je plan.
De bestemming is simpelweg het gewenste GEVOLG dat je voor ogen hebt.
Maar ieder gevolg heeft zijn oorzaken.

Om effectief naar het gewenste gevolg te werken is het essentieel dat je exáct weet welke oorzaken je gewenste gevolg heeft. Het is essentieel dat je in kaart brengt wat je precies moet DOEN om tot een bepaald resultaat te komen.

“Afvallen” kun je niet DOEN.
“Gezonder leven” kun je niet DOEN.

Je kunt uitsluitend handelingen DOEN die vereist zijn om gewicht te verliezen of een gezondere levensstijl te creëren.

Handelingen die je op fysiek niveau kunt DOEN en daarmee zelf voor de volle 100% de verantwoordelijkheid voor kunt nemen. 

Want als je eenmaal in kaart hebt gebracht wat je gaat DOEN (oorzaak) en tot welk resultaat (gevolg) dit kan leiden, kun je er op vertrouwen dat als jij deze handelingen verricht het je dichterbij je gewenste bestemming brengt. 

Het is prima om jezelf een bestemming te verkopen. Maar als je niet weet hoe je bij die bestemming moet komen dan kun je er de donder op zeggen dat je vroeg of laat off-track raakt.

Een klein voorbeeld van hoe het stellen van doelen er nu bij mij en mijn clienten uitziet:  

Stap 1: Eindbestemming bepalen
“20kg afvallen”

Stap 2: Tussenbestemming bepalen (op wekelijks niveau)
“Minstens 5 van de 7 weekdagen de dagelijkse handelingen verricht.”  (-> een gevolg van de dagelijkse handelingen

Stap 3: Wekelijkse tussenbestemming concreet maken in handelingen die te verrichten zijn (op dagelijks niveau)
1. De maaltijden uit het voedingsschema gepland en voorbereid voor de volgende dag
2. De maaltijden uit het voedingsschema genuttigd
3. 20 minuten wandelen in de werkpauze
4. 45 minuten sporten (X aantal keer per week)
5. Wegen en lichaamsgewicht opschrijven in resultatentabel

Stap 4: Vergeet de eindbestemming (gevolg) en focus op de handelingen (oorzaken)
Vanaf het moment dat de dagelijkse handelingen bepaald zijn vergeten we de eindbestemming. Uiteraard herinneren we ons de eindbestemming wel, maar ik gebruik hem verder niet om aan af te toetsen hoe goed de client het doet.

We focussen ons uitsluitend op de oorzakelijke componenten van het proces en leggen de volledige focus op het verrichten van de handelingen die ons naar de vastgelegde eindbestemming leiden.

We weten immers dat deze handelingen ervoor kunnen zorgen dat we bij de eindbestemming aankomen, dus we kunnen erop vertrouwen dat als we deze handelingen verrichten we dichterbij de bestemming komen. We hoeven er dus alleen maar voor de zorgen dat het verrichten van de handelingen ons steeds makkelijker afgaat, zodat we constant dichter bij onze eindbestemming komen. 

Uiteraard houden we in de gaten of het verrichten van de handelingen ons daadwerkelijk dichterbij de eindbestemming blijft, maar dit is vrijwel áltijd het geval. Het probleem zit hem vrijwel nooit in dat de handelingen niet tot de bestemming leiden. Het probleem zit hem bijna altijd in het feit dat de vereiste handelingen niet verricht worden.

De handelingen (oorzaken) die vereist zijn om tot de bestemming (gevolg) te komen worden gewoon niet verricht, waardoor we (logischerwijs) ook niet dichterbij de bestemming komen. 

En uiteráárd is dit frustrerend en iets waar aan gewerkt moet worden. Maar nu hebben we tenminste iets concreets, meetbaars en realistisch om om daadwerkelijk aan te kunnen werken. We weten namelijk welke handelingen we moeten verrichten (maar niet gebeurt) en daar kan ik als coach vervolgens op coachen.

Trust the process

Bovenstaande methode is wat de woorden “trust the process” betekenen.
Bovenstaande methode stelt je in staat het proces ook daadwerkelijk te kunnen vertrouwen.

Ik hoop dat ik je met mijn manier van doelen stellen heb kunnen laten zien dat het werken aan (grote) doelen niet altijd angstaanjagend hoeft te zijn en dit niet altijd met twijfel en onzekerheid hoeft te gebeuren. Wanneer dit nog WEL het geval is, is dit vaak een teken dat je de handelingen naar je eindbestemming nog niet goed hebt uitgestippeld. 

Ontleed je doelen in handelingen die je kunt verrichten (oorzaken) en waar je jezelf verantwoordelijk voor kunt houden en je zult gegarandeerd merken dat je opeens een stuk meer vertrouwen krijgt in het proces en plan dat je uitgestippeld hebt.  

Stel je zelf in staat het proces te kunnen vertrouwen (oorzaak)
En vertrouwen in het proces zal komen (gevolg)

Comments are closed.